Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2024

25 kwietnia 2024

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 7Levels S.A.

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania na ZWZ 7Levels S.A.

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby fizycznej

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby prawnej

Informacja o liczbie akcji i głosów w 7Levels S.A.

Treści uchwał podjętych na ZWZ

Klauzula informacyjna RODO

Dokumentacja przedstawiana ZWZ:

Sprawozdanie Finansowe za rok 2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Opinia Biegłego Rewidenta do Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023

2023

26 września 2023

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 7Levels S.A.

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania na NWZ 7Levels S.A.

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby fizycznej

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby prawnej

Informacja o liczbie akcji i głosów w 7Levels S.A.

Treści uchwał podjętych na NWZ

Klauzula informacyjna RODO

Dokumentacja przedstawiana NWZ:

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji

22 czerwca 2023

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 7Levels S.A.

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania na ZWZ 7Levels S.A.

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby fizycznej

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby prawnej

Informacja o liczbie akcji i głosów w 7Levels S.A.

Treści uchwał podjętych na ZWZ

Klauzula informacyjna RODO

Dokumentacja przedstawiana ZWZ:

Sprawozdanie Finansowe za rok 2022

Sprawozdanie Zarządu za rok 2022

Opinia Biegłego Rewidenta do Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022

Zmiany Statutu Spółki


2022

23 czerwca 2022

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 7Levels S.A.

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania na ZWZ 7Levels S.A.

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby fizycznej

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby prawnej

Informacja o liczbie akcji i głosów w 7Levels S.A.

Treści uchwał podjętych na ZWZ

Klauzula informacyjna RODO

Dokumentacja przedstawiana ZWZ:

Sprawozdanie Finansowe za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

Opinia Biegłego Rewidenta do Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021


2021

17 czerwca 2021

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 7Levels S.A.

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania na ZWZ 7Levels S.A.

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby fizycznej

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby prawnej

Informacja o liczbie akcji i głosów w 7Levels S.A.

Treści uchwał podjętych na ZWZ

2020


 4 września  2020

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 7Levels S.A.

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania na NWZ 7Levels S.A.

Formularz PoA do uczestnictwa w NWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby fizycznej

Formularz PoA do uczestnictwa w NWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby prawnej

Informacja o liczbie akcji i głosów w 7Levels S.A.

Treści uchwał podjętych na NWZ


15 czerwca 2020

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 7Levels S.A.

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania na ZWZ 7Levels S.A.

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby fizycznej

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby prawnej

Informacja o liczbie akcji i głosów w 7Levels S.A.

Treści uchwał podjętych na ZWZ

2019


24 maja 2019

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 7Levels S.A.

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania na ZWZ 7Levels S.A.

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby fizycznej

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby prawnej

Informacja o liczbie akcji i głosów w 7Levels S.A.

Treści uchwał podjętych na ZWZ

2018


09 lipca 2018

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 7Levels S.A.

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania na ZWZ 7Levels S.A.

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby fizycznej

Formularz PoA do uczestnictwa w ZWZ 7Levels S.A. dla akcjonariusza-osoby prawnej

Informacja o liczbie akcji i głosów w 7Levels S.A.

Treści uchwał podjętych na ZWZ