Raporty ESPI

RB ASO 11/2024 (14:28): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2024 r.


RB ASO 10/2024 (14:24): RB ASO 9/2024 (15:40): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 kwietnia 2024 roku.


RB ASO 9/2024 (15:40): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 kwietnia 2024 roku.


RB ASO 8/2024 (10:36): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Football Cup 2024 na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki.


RB ASO 7/2024 (12:42): Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


RB ASO 6/2024 (18:07): Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwał dotyczących wyrażenia zgody na emisję akcji serii F.


RB ASO 5/2024 (16:09): Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


RB ASO 4/2024 (12:29): Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


RB ASO 3/2024 (15:38): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania trzech gier na platformie PlayStation VR2 na konsoli PlayStation 5.


RB ASO 2/2024 (10:31): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry Fight Legends: Fighting Games na konsolę Nintendo Switch.


RB ASO 1/2024 (16:22): Korekta raportu bieżącego nr 10/2023


RB ASO 10/2023 (14:17): Zawarcie umów objęcia oraz opłacenie akcji serii E


RB ASO 09/2023 (18:01): Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii E


RB ASO 08/2023 (20:31): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.


RB ASO 07/2023 (20:26): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.


RB ASO 06/2023 (15:47): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 września 2023 roku


RB ASO 05/2023 (10:01): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry Football Cup 2024 na konsolę Nintendo Switch.


RB ASO 04/2023 (10:41): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Operate Now: Hospital na terytorium Europy, Australii, Ameryki oraz Azji


RB ASO 03/2023 (13:26): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.


RB ASO 02/2023 (13:56): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Football Cup 2023 na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki


RB ASO 01/2023 (10:06): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Uphill Rush Water Park Racing na terytorium Europy, Australii, Azji oraz Ameryki


RB ASO 08/2022 (18:10): Rozwiązanie umowy licencyjnej na wydanie gry „Football Kicks” oraz zawarcie umowy licencyjnej na wydanie „Football Cup 2023”


RB ASO 07/2022 (09:38): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Railbound na terytorium Europy, Australii, Azji oraz Ameryki


RB ASO 06/2022 (16:44): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Football Cup 2022 na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej


RB ASO 05/2022 (16:44): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.


RB ASO 04/2022 (16:35): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.


RB ASO 03/2022 (15:41): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2022 roku.


RB ASO 02/2022 (15:04): Zawarcie umowy licencyjnej.


RB ASO 01/2022 (09:35): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry „Railbound” na konsolach Nintendo Switch oraz Microsoft Xbox.


RB_ASO 08/2021 (10:48): Zawarcie umów licencyjnych w zakresie wydania gier Football Kicks oraz Football Cup 2022 na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 07/2021 (20:33): Zawarcie wstępnej umowy licencyjnej.


RB_ASO 06/2021 (08:01): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gier Uphill Rush Water Park Racing oraz Operate Now: Hospital na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 05/2021 (14:09): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.


RB_ASO 04/2021 (14:06): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.


RB_ASO 03/2021 (10:13): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2021 roku


RB_ASO 02/2021 (14:44): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Space Commander: War and Trade na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej.


RB_ASO 01/2021 (11:05): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry „Space Commander: War and Trade” na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 28/2020 (10:39): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Football Cup 2021 na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej


RB_ASO 27/2020 (10:38): Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% udziału w głosach


RB_ASO 26/2020 (11:29): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Jet Kave Adventure na platformach PC (Steam) oraz Xbox One i Xbox Series S|X.


RB_ASO 25/2020 (10:55): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Warplanes: WW1 Sky Aces na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej


RB_ASO 24/2020 (09:00): Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii D


RB_ASO 23/2020 (14:30): Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii D


RB_ASO 22/2020 (17:12): Rozpoczęcie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy.


RB_ASO 21/2020 (11:52): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 4 września 2020 r. – korekta


RB_ASO 20/2020 (18:24): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 4 września 2020 r.


RB_ASO 19/2020 (18:11): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 4 września 2020 r.


RB_ASO 18/2020 (13:30): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry „Warplanes: WW1 Sky Aces” na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 17/2020 (16:46): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2020 roku


RB_ASO 16/2020 (9:32): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Crowdy Farm Rush na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej


RB_ASO 15/2020 (14:08): Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.


RB_ASO 14/2020 (10:54): Aktualizacja planu wydawniczego Emitenta.


RB_ASO 13/2020 (13:20): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry „Football Cup 2020” na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 12/2020 (13:10): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Crowdy Farm Puzzle na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej


RB_ASO 11/2020 (13:05): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Solitaire TriPeaks: Rose Garden na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej


RB_ASO 10/2020 (12:58): Informacje dotyczące poziomu sprzedaży gry Castle of Heart


RB_ASO 09/2020 (16:32): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.


RB_ASO 08/2020 (16:23): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.


RB_ASO 07/2020 (9:47): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Destrobots na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej


RB_ASO 06/2020 (12:02): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2020 roku.


RB_ASO 05/2020 (19:35): Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta.


RB_ASO 04/2020 (09:28): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry inbento na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej.


RB_ASO 03/2020 (15:49): Wstępne wybrane dane finansowe Emitenta za IV kwartał 2019 r. oraz za okres 12 m-cy 2019 r.


RB_ASO 02/2020 (11:21): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry „Solitaire TriPeaks: Rose Garden” na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 01/2020 (16:47): Aktualizacja strategii Emitenta oraz zarys planów wydawniczych.


RB_ASO 18/2019 (10:26): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Jet Kave Adventure na rynku japońskim.


RB_ASO 17/2019 (10:09): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Golf Peaks na rynku japońskim.


RB_ASO 16/2019 (14:21): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania trzech gier studia Incuvo na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 15/2019 (14:10): Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry „inbento” na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 14/2019 (16:25): Przyznanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN.


RB_ASO 13/2019 (16:32): Zawarcie umów w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gier Jet Kave Adventure oraz Golf Peaks na rynku azjatyckim.


RB_ASO 12/2019 (10:08): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Jet Kave Adventure na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 11/2019 (14:14): Zakończenie procesu certyfikacji gry Jet Kave Adventure na konsolę Nintendo Switch.


RB_ASO 10/2019 (15:17): Wstępne wybrane dane finansowe Emitenta za II kwartał 2019 r.


RB_ASO 9/2019 (11:11): Informacje dotyczące poziomu sprzedaży gry Castle of Heart


RB_ASO 8/2019 (08:40): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 24 maja 2019 roku


RB_ASO 7/2019 (14:51): Podpisanie umowy na wydanie i dystrybucję limitowanej wersji gry Castle of Heart w formie pudełkowej na konsolę Nintendo Switch


RB_ASO 6/2019 (11:45): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał.


RB_ASO 5/2019 (17:49): Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2019 roku.


RB_ASO 4/2019 (14:19): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał.


RB_ASO 3/2019 (15:04): Informacja o szacunkowych przychodach Emitenta za I kw. 2019 r.


RB_ASO 2/2019 (09:02): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Golf Peaks na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej


RB_ASO 1/2019 (13:22): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Warplanes: WW2 Dogfight na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki


RB ASO 13/2018 (17:59): Zawarcie umowy o udzielenie licencji w zakresie wydawania przez 7Levels gry Golf Peaks studia Afterburn na konsolę Nintendo Switch.


RB ASO 12/2018 (14:12): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Castle of Heart na rynku japońskim.


RB ASO 11/2018 (18:04): Zawarcie pierwszej umowy w zakresie wydawania przez 7Levels gier zewnętrznych developerów na Nintendo Switch.


RB ASO 10/2018 (10:40): Zawarcie umowy w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gry Castle of Heart na rynku japońskim.


RB ASO 9/2018 (17:56): Wypowiedzenie umowy na wydanie, marketing i dystrybucję gry Castle of Heart na rynku azjatyckim


RB ASO 8/2018 (10:35): Aktualizacja informacji na temat terminu wydania gry Castle of Heart na rynku azjatyckim i przewidywanego poziomu sprzedaży


RB ASO 7/2018 (11:10): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 9 lipca 2018 r.


RB ASO 6/2018 (16:49): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 lipca 2018 roku wraz z projektami uchwał


RB ASO 5/2018 (19:45): Zakończenie prac nad stworzeniem prototypu nowej platformowej gry akcji


RB ASO 4/2018 (17:36): Zawarcie umowy w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gry Castle of Heart na rynku azjatyckim


RB ASO 3/2018 (14:01): Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny dla gry Castle of Heart na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki


RB ASO 2/2018 (13:03): Uzyskanie certyfikacji dla gry Castle of Heart na konsolę Nintendo Switch


RB ASO 1/2018 (14:35): Przystąpienie do systemu ESPI