Rada Nadzorcza

Ewelina Szałańska-Król – przewodnicząca rady nadzorczej

Ewelina Szałańska-Król jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Finansów i Rachunkowości. Podczas swojej kariery zawodowej piastowała stanowiska m.in. księgowej w kancelarii biegłego rewidenta, specjalistki do spraw finansów w funduszu inwestycyjnym Innovation Nest i 7Levels oraz  księgowej w Shell Polska. W Radzie Nadzorczej spółki pełni funkcję przewodniczącej od 2017 roku.

Pani Ewelina Szałańska-Król, która jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki, jest jednocześnie powiązana z Krzysztofem Królem, który jest akcjonariuszem Emitenta.


Grzegorz Piekartzastępca przewodniczącej rady nadzorczej

Grzegorz Piekart jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją zarządzanie finansami. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem finansami zdobywane podczas pracy w audycie finansowym (Deloitte) oraz bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (mBank, Bank Zachodni WBK, Alior Bank) a także przy zarządzaniu inwestycjami venture capital (Trigon TFI, Ipopema TFI).


Ryszard Brudkiewicz – członek rady nadzorczej

Ryszard Brudkiewicz ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2002 roku. W 2005 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Jego poprzednia praktyka zawodowa to m.in. praca w kancelariach notarialnej i adwokackiej w Opolu, a następnie w latach 2001 – 2006 w jednej z największych w Wielkopolsce kancelarii prawnych. Ryszard Brudkiewicz specjalizuje się w obsłudze projektów inwestycyjnych związanych z własnością intelektualną i nowoczesnymi technologiami, prawie finansowym oraz w przekształceniach i połączeniach podmiotów gospodarczych. Sprawował funkcję członka rady nadzorczej spółki skarbu państwa z branży wydobywczej. Pełnił również funkcję Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.


Jacek Głowacki – członek rady nadzorczej

Jacek Głowacki – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od września 2016 roku odpowiedzialny za business development i strategię rozwoju w iFun4all S.A., obecnie Draw Distance S.A.

W okresie od stycznia 2016 roku do września 2016 business developer w Techlandzie. W latach 2011-2015 redaktor działu Technologie i Gry w Onet.pl S.A. Członek Rady Programowej Fundacji Indie Games Polska, wielokrotny wykładowca i juror Game Connection Europe, Digital Dragons, GIC, PGA, Pixel Heaven, Akademii KPT, Pyrkonu i innych.

Negocjował i współnegocjował szereg umów wydawniczych i inwestorskich z takimi partnerami jak inXile, Curve Digital, Klabater, Techland, Microsoft, Paradox Interactive, Onyx Finances i innych.

 


Tomasz Muchalski – członek rady nadzorczej

Tomasz Muchalski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również kurs Doradców i Maklerów Giełdowych.

Współzałożyciel i prezes zarządu Everest Consulting sp. z o.o. (od 2004 r.) i Strict Minds Sp. z o.o. (od 2013 r.), założyciel i dyrektor zarządzający firmy eventowej Adventure Explorers s.c. W latach 1995-2002 dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, specjalizujący się w branży IT.

Jednocześnie redaktor prowadzący miesięcznik Nowe Technologie. Współpracował z takimi tytułami jak „Teleinfo”, „dot.com”, „Rachunkowość”. W 2003 r. został uznany przez biuro analityczno-badawcze DiS za jednego z dziennikarzy najciekawiej piszących o branży informatycznej. W latach 2004-2005 przewodniczący i członek kapituły Złoty Bit, przyznającej nagrody za najbardziej interesujące rozwiązania IT. W latach 2014-2016 członek jury w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Od 2014 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Vivid Games S.A. i Vivid Games s.k.a. Od 2016 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Tower Investments S.A. Od 2017 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Creepy Jar S.A.