Raporty Bieżące (EBI)

2024

Raport EBI 08/2024: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2024 r.

Raport EBI 06/2024: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 kwietnia 2024 roku.

Raport EBI 04/2024: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Raport EBI 03/2024: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Spółki.

Raport EBI 02/2024: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Raport EBI 01/2024: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2023

Raport EBI 11/2023: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.

Raport EBI 10/2023: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 września 2023 roku

Raport EBI 7/2023: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Raport EBI 4/2023: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 r.

Raport EBI 1/2023: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

2022

Raport EBI 17/2022: Podpisanie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz 2023

Raport EBI 16/2022: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport EBI 15/2022: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 7Levels S.A.

Raport EBI 13/2022: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport EBI 12/2022: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 7Levels S.A.

Raport EBI 10/2022: Zmiana adresu siedziby Emitenta

Raport EBI 9/2022: Życiorysy zawodowe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

Raport EBI 8/2022: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport EBI 7/2022: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.

Raport EBI 5/2022: Powołanie Zarządu na nową kadencję

Raport EBI 1/2022: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

2021

Raport EBI 11/2021: Podpisanie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021

Raport EBI 10/2021: Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Raport EBI 9/2021: Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Raport EBI 5/2021: Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Raport EBI 8/2021: Korekta raportu bieżącego EBI nr 7/2021 dot. uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.

Raport EBI 7/2021: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.

Raport EBI 6/2021: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2021 roku

Raport EBI 4/2021: Raport roczny za rok obrotowy 2020

Raport EBI 3/2021: Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

Raport EBI 2/2021: Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020

Raport EBI 1/2021: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

2020

Raport EBI 15/2020: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

Raport EBI 13/2020: Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Raport EBI 12/2020: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Raport EBI 11/2020: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 4 września 2020 r.

Raport EBI 9/2020: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 września 2020 roku.

Raport EBI 8/2020: Zmiana adresu siedziby Emitenta.

Raport EBI 7/2020: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

Raport EBI 5/2020: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2020 roku

Raport EBI 3/2020: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Raport EBI 1/2020: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

2019

Raport EBI 15/2019: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej 7LEVELS S.A.

Raport EBI 14/2019: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta 7Levels Spółka Akcyjna.

Raport EBI 12/2019: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.

Raport EBI 11/2019: Zmiana Autoryzowanego Doradcy

Raport EBI 9/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał

Raport EBI 7/2019: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.

Raport EBI 6/2019: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2019 roku.

Raport EBI 5/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał

Raport EBI 4/2019: Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Raport EBI 3/2019: Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Raport EBI 2/2019: Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy

Raport EBI 1/2019: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

2018

Raport EBI 8/2018: 7LEVELS SA (8/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7Levels S.A. w dniu 9 lipca 2018 roku

Raport EBI 7/2018: 7LEVELS SA (7/2018) Informacja o upomnieniu Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport EBI 6/2018: 7LEVELS SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 lipca 2018 roku wraz z projektami uchwał.

Raport EBI 5/2018: 7LEVELS SA (5/2018) Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Raport EBI 4/2018: 7LEVELS SA (4/2018) Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.