Kalendarium

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2024

- Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - 12 listopada 2024 r.

- Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku - 13 sierpnia 2024 r.

- Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 14 maja 2024 r.

- Raport roczny za 2023 rok - 20 marca 2024 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2023

- Raport za III kw. 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

- Raport za II kw. 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.

- Raport za I kw. 2023 r. – 15 maja 2023 r.

- Raport roczny za 2022 r. – 31 marca 2023 r.

- Raport za IV kw. 2022 r. – 14 lutego 2023 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2022

14/11/2022 r. - publikacja raportu za III kwartał 2022 r.

16/08/2022 r. - publikacja raportu za II kwartał 2022 r.

16/05/2022 r. - publikacja raportu za I kwartał 2022 r.

22/04/2022 r. - publikacja raportu za rok obrotowy 2021.

14/02/2022 r. - publikacja raportu za IV kwartał 2021 r.