Kalendarium

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2022

14/11/2022 r. - publikacja raportu za III kwartał 2022 r.

16/08/2022 r. - publikacja raportu za II kwartał 2022 r.

16/05/2022 r. - publikacja raportu za I kwartał 2022 r.

22/04/2022 r. - publikacja raportu za rok obrotowy 2021.

14/02/2022 r. - publikacja raportu za IV kwartał 2021 r.