Adres korespondencyjny

7LEVELS

Al. Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 8/2

31-514 Kraków

Tel.: +48 608 455 017

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000661154 Kapitał zakładowy: 575.235,00 zł w pełni opłacony.

KRS 0000661154  NIP 675-151-40-27  REGON 360818368