Adres korespondencyjny

7LEVELS S.A.

Al. Juliusza Słowackiego 66

30-004 Kraków

Tel.: +48 660 730 293

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000661154 Kapitał zakładowy: 575.235,00 zł w pełni opłacony.

KRS 0000661154  NIP 675-151-40-27  REGON 360818368